ON-line/tiešsaistes un klātienes BRC, HACCP, Paškontroles APMĀCĪBU PROGRAMMAS uzņēmumos un individuālas latviešu, angļu, krievu valodās (Food safety/pārtikas drošības tēmas)

Apliecinājums konsultanta profesionālai darbībai pārtikas drošības jomā:

Egita Sproģe

 Professional master degree in Total Quality management/TQM maģistrs.HACP sistēmas vadītāja  sertifikāts.Nr.66-99-A,FSSC22000 (SGS2016). BRC 8 (Burea Veritas 2020)

IRCA sertif. FS/16/LA/355;BRC7-LV/16/3988 ; FSSC22000-LV16/330.
Sertifikāts –tiesības veikt pedagoģisko darbību Nr.2.6-17/18-229 – LLU

BRC, Paškontrole, HACCP individuāli vai jūsu uzņēmumā(latviešu,angļu, krievu val) tiešsaistē vai klātienē. Noslēgumā izsniedz apliecību un uztur reģistru. 

Food safety/pārtikas drošības – BRC, HACCP un Paškontroles mācības (t.sk. potenciālo bīstamību izvērtējums, iekšējie un piegādātāju auditi, prasības dokumentācijai, VACCP un TACCP individuāli vai  pie jums uzņēmumā

zvaniet 29495658 Egitai;rakstiet [email protected]; vieta – visa Latvija

Sanminimums jeb Higiēnas apmācības pārtikas uzņēmumiem (latv.,angl.,krievu val)

saskaņā ar MK nr. 545
Apliecības, reģistrs

 zvaniet 29495658 Egitai;rakstiet [email protected]
visā Latvijā

potenciālo apdraudējumu izvērtēšana pārtikas aprites uzņēmumos (ražošana, ēdināšana, mazum un vairumtirdzniecība).Mācības tiešsaistē vai klātienē

saskaņā ar Codex Alimentarius noteiktajiem HACCP principiem

 zvaniet 29495658 Egitai;rakstiet [email protected]
visā Latvijā

Palīgs Paškontroles dokumentācijas izveidē tiešsaistē vai klātienē

saskaņā ar Jūsu sniegto informāciju

zvaniet 29495658 Egitai;rakstiet [email protected]
visā Latvijā

Kas ir RSPO ?