Minimālās higiēnas prasības (sanitārais minimums) ir obligāts visiem darbiniekiem, kuri savā darbā ir iesaistīti pārtikas apritē

Sveicināti!

Lai kādas būtu šī gada apņemšanās, pārtikas biznesā iesaistītiem (ēdināšana, bāri, maize, uzkodas, saldējums, konditoreja, gaļas, zivju un piena izstrādājumu ražotāji, graudu pārstrādātāji un tirgotāji, saldumu, alus un alkoholisko dzērienu ražotāji, mājražotāji un…)vērts ieskatīties savā dokumentācijā jau šobrīd.

Pārliecinieties, ka :

  • jūsu uzņēmuma darbiniekiem  ir  derīgs (datumi, reģistrs,mācību tēmas) apliecinājums par Higiēnas noteikumu(Sanminimuma)  apguvi saskaņā ar MK 545

  • vismaz viens darbinieks ir apguvis HACCP principus un regulāri atjauno šīs zināšanas, jo  ir noteikts, ka Paškontroles sistēma jābalsta uz HACCP principiem, (apliecinājums, mācību tēmas)

  • pārtikas drošības grupas dalībnieki  tiek regulāri  apmācīti ne tikai Higiēnas noteikumos, HACCP, bet arī attiecīgā standarta (BRC,GMP+,ISO 22000,IFS) prasībās (attiecas uz uzņēmumiem, kuri plāno iegūt sertifikātu, jeb ir jau to ieguvuši)

  • esat uzsākuši piegādātāju izvērtēšanu/auditu jeb ieplānojuši tam konkrētu laiku

  • iekšējo auditu plāns ‘nosedz’ visas Paškontroles (HACCP, BRC,GMP+,ISO 22000, IFS) sadaļas un ir vienmērīgi sadalīts gada garumā.

Plānojot efektīvu darbinieku apmācību, ‘inspekcijas’/iekšējās pārbaudes savlaicīgi, jūsu uzņēmums aug konkurētspējā!

Essam ar jums, lai ‘sastrēgumbrīžos pieslēgtos’!

 Apmācības Higiēnā, HACCP, minēto pārtikas drošības standartu prasībās pie jums uzņēmumā. Praktiska palīdzība dokumentācijā, piegādātāju auditā un jūsu uzņēmuma auditā jeb vienkāršā ikdienas izvērtēšanā, piemēram, pirms aicināt PVD? Tas ir vienkārši –  zvaniet! Sūtiet   e – pastu tūlīt! Vienosimies!www.pardotprieks.lv[email protected]

————————————————————————————————————————————————-

Jaunie  MK noteikumi stājušies spēkā 2015. 2.oktobrī.

par 3 stundu mācību kursu
“Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” zvaniet Egitai pa mob.t. 29495658.

kursanti saņem apliecību, kura derīga 3 gadus. Apmācības kursa pilnā cena individuālam dalībniekam sākot no 6EUR plus vienošanās par kursu norises vietu, attālumu, viena uzņēmuma darbiniekiem līgumcena.

LRTK biedriem iespējamas atlaides.

———————————————————–

zemāk skatīt programmu saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 545

“Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā’

1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 545
Mācību kursa “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” saturs

1. Vispārīgā daļa:

1.1. galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;

1.2. pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;

1.3. pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.

2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:

2.1. pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;

2.2. izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;

2.3. izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.

3. Personāla higiēnas prasības.

4. Pārtikas higiēna:

4.1. vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;

4.2. laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;

4.3. pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.

———————————-

kursanti saņem apliecību, kura derīga 3 gadus:


2.pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 545
Apliecība Nr.______ par mācību kursa “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” apguvi
Izsniegta

(vārds)

(uzvārds)

Mācību kursa vadītājs

(vārds)

(uzvārds)

(darbavieta)

(amats)

Mācību kursa apjoms _____________________

Izsniegšanas datums _____________________

Mācību kursa vadītāja paraksts _____________________