HACCP kursi un paškontroles kursi pie jums uzņēmumā

Sveicināti!

Lai kādas būtu šī gada apņemšanās, pārtikas biznesā iesaistītiem (ēdināšana, bāri, maize, uzkodas, saldējums, konditoreja, gaļas, zivju un piena izstrādājumu ražotāji, graudu pārstrādātāji un tirgotāji, saldumu, alus un alkoholisko dzērienu ražotāji un…)vērts ieskatīties savā dokumentācijā jau šobrīd.

Pārliecinieties, ka :

  • jūsu uzņēmuma darbiniekiem  ir  derīgs (datumi, reģistrs,mācību tēmas) apliecinājums par Higiēnas noteikumu(Sanminimuma)  apguvi saskaņā ar MK 545

  • vismaz viens darbinieks ir apguvis HACCP principus un regulāri atjauno šīs zināšanas, jo  ir noteikts, ka Paškontroles sistēma jābalsta uz HACCP principiem, (apliecinājums, mācību tēmas)

  • pārtikas drošības grupas dalībnieki  tiek regulāri  apmācīti ne tikai Higiēnas noteikumos, HACCP, bet arī attiecīgā standarta (BRC,GMP+,ISO 22000,IFS) prasībās (attiecas uz uzņēmumiem, kuri plāno iegūt sertifikātu, jeb ir jau to ieguvuši)

  • esat uzsākuši piegādātāju izvērtēšanu/auditu jeb ieplānojuši tam konkrētu laiku

  • iekšējo auditu plāns ‘nosedz’ visas Paškontroles (HACCP, BRC,GMP+,ISO 22000, IFS) sadaļas un ir vienmērīgi sadalīts gada garumā.

Plānojot efektīvu darbinieku apmācību, ‘inspekcijas’/iekšējās pārbaudes savlaicīgi, jūsu uzņēmums aug konkurētspējā!

Esmu ar jums, lai ‘sastrēgumbrīžos pieslēgtos’!

 Apmācības Higiēnā, HACCP, minēto pārtikas drošības standartu prasībās pie jums uzņēmumā. Praktiska palīdzība dokumentācijā, piegādātāju auditā un jūsu uzņēmuma auditā jeb vienkāršā ikdienas izvērtēšanā, piemēram, pirms aicināt PVD? Tas ir vienkārši -  zvaniet! Sūtiet   e – pastu tūlīt! Vienosimies!www.pardotprieks.lv, www.haccpkursi.com,  egita@pardotprieks.lv

——————————————————————————————–

HACCP ir sistēma, kas nodrošina ēdiena, dzēriena drošumu un nekaitīgumu lietotājiem (ēdājiem).

Uzņēmumiem, kas iesaistīti jebkurā no pārtikas aprites posmiem, minimums ir Paškontroles sistēma, kas balstīta uz HACCP principiem (avots – likumdošana). Lai izveidotu un uzturētu šīs sistēmas, mācībās jāpiedalās regulāri.

Ieguvums uzņēmumam – šī Pārtikas drošības risku vadības metode, nodrošina

*zemākas darbības izmaksas,

*ietaupa ražošanas izmaksas,

*ļauj samazināt produkcijas zudumus,

*apliecinājums produkta nekaitīgumam no veselības viedokļa,

*apliecinājums uzņēmuma spējai nodrošināt drošu produktu…

HACCP mācības jūsu uzņēmumā ietaupa darbiniekiem laiku, dod vadībai pārliecību par darbinieku iesaistīšanos mācību procesā un iespēju  to pielāgot sava uzņēmuma vajadzībām. Iespējams darbiniekus mācīt ārpus uzņēmuma telpām.

mob.t. 29495658 Egita Sproģe

egita@pardotprieks.lv

 

Informācija tiek atjaunota, ienāc pie mums atkal!

Tavs Pārdotprieks!